Tillbaka till startsidan
Listar 3 229 tidningssidor som innehåller "dag hammarskjöld"
Tidsperiod: 1864-12-23 – 1992-12-31
Sortera på: Äldst Nyast
1947-12-03, sida 9
* Dag Hammarskjöld förhandlar i LISA WASHINGTON, tisdag TT från Reuter.
1947-12-06, sida 26
Chefen för den svenska delegationen, envoyen Dag Hammarskjöld, förklarade att han skall framlägga förstahandsinformationer örn Sveriges
1948-01-22, sida 10
har Förenta staternas representanter i underhandlingarna mellan Sverige och Förenta staterna hövligt meddelat sin svenske kollega Dag
1948-01-26, sida 3
Han börjar med en kritisk granskning av regeringens främste rådgivare och agent på området, budgetteoretikern Dag Hammarskjöld.
1948-01-31, sida 1
DNEW YORK. fredag. e svensk-amerikanska ekonomiska förhandlingar som envoyen Dag Hammarskjöld bedrivit i Washington sedan början
1948-02-10, sida 4
Envoyen Dag Hammarskjöld, sorn lett de svenska handelsförhandlingarna i USA, uttryckte sin stora tillfredsställelse över den positiva
1948-02-12, sida 1
DOLL ARNOD USA LINDRAR SVENSK Envoyen Dag Hammarskjöld vid skrivbordet informerar örn US A-förhandlingarna på utrikesdepartementet
1948-02-12, sida 6
inställning — särskilt inte sedan den under de senaste två månaderna haft upprepade samtal med Sveriges främste Marshallexpert, Dag
1948-02-12, sida 7
mellan svenska och amerikanska regeringsrepresentanter har avslutats, och på onsdagen meddelade den svenske underhandlaren, envoyen Dag
1948-02-14, sida 11
handelspolitiska läget och vice riksbankschefen Harald Magnusson örn valutapolitiken och principerna för valutatilldelning samt envoyen Dag
1948-03-03, sida 1
Westman och envoyen Dag Hammarskjöld. Utrikesminister Unden väntas närvara vid öppnandet och under konferensens första dagar.
1948-03-12, sida 3
Han åtföljdes av delegaten envoyen Dag Hammarskjöld och förste finanssekreteraren Virgin i finansdepartementet, som jämte ambassadsekreterare
1948-03-23, sida 8
Envoyen Dag Hammarskjöld betraktades på sin tid som vår yngste statssekreterare, men han hade dock passerat 30-årsstrecket.
1948-03-25, sida 1
Hammarskjöld blir ordförande i Marshallråd — Privat till Dagens Nyheter — E(UP) PARIS, onsdag. nvoyen Dag Hammarskjöld kommer antagligen
1948-03-25, sida 26
organisation skall ledas av ett femmannaråd under ordförandeskap av en svensk, uppger dessa kretsar, och det är till denna post som Dag
1948-04-17, sida 1
Engelsmannen sir Edmund Hall-Patch blev ordförande i exekutivutskottet med svensken Dag Hammarskjöld som vice ordförande.
1948-04-17, sida 24
Ordförande i exekutivutskottet blev som väntat engelsmannen sir Edmund HallPatch, och till vice ordförande valdes envoyen Dag Hammarskjöld
1948-05-07, sida 1
Hammarskjöld i pendeltjänst Paris - Sverige Envoyen Dag Hammarskjöld avreser på fredagsmorgonen till Paris för att representera
1948-05-26, sida 5
I sedelns undre (nedre) del mellan vänstra numret och ”5” i sedelns högra hörn är namnteckningarna Dag Hammarskjöld och Ivar Rooth
1948-06-19, sida 6
Envoyen Dag Hammarskjöld, som på torsdagskvällen anlände till Washington, övertog i dag förhandlingarna på den svenska sidan.
1948-07-04, sida 8
Averell Harriman, samt svenskarna inom det europeiska samarbetsorganet, av vilka lian tror att Dag Hammarskjöld tillhörde de fackmän
1948-07-26, sida 6
Robert Miller »» Statsrådet Karin Kock och envoyen Dag Hammarskjöld under överläggningarna i Paris på söndagen med Marshalladministratorn
1948-08-12, sida 5
Den skall då kunna antas av Förenta staterna omedelbart, förklarade Dag Hammarskjöld, som själv är medlem av denna kommission.
1948-11-20, sida 7
Amerikanske ambassadörens middag räknade 24 deltagare, bland dem de nämnda amerikanerna och vidare | finansmmister Wigforss, envoyeerna Dag
1948-11-26, sida 4
åtminstone under tidigare skeden uppstått starka meningsskiljaktigheter mellan institutets chef och nämndens ”starke man” envoyen Dag
1948-11-28, sida 1
28 November 1948 Lösnummerpris (JjJA ” jPå tåg och båtar 25 öre 4oa vf OI U Hammarskjöld önskar lämna riksbanken Envoyen Dag
1948-12-02, sida 11
verksamheten i Stockholm varit tynande. f * Ny riksbanksor dförande i fredagskonseljen Ny ordförande i riksbanksfullmäktige efter envoye Dag
1948-12-04, sida 4
Under de senaste 40 åren har i fullmäktiges ordförandestol suttit Sixten von Friesen (1909—17), Adolf af Jochnick (1917—41) och Dag
1948-12-04, sida 9
Dag Hammarskjöld var den tredje i ordningen av bankofullmäktiges ordförande sedan 1909.
1948-12-24, sida 18
VAD ER LE K E IV vände från de ännu inte avslutade handelsförhandlingarna i Budapest, och envoyen Dag Hammarskjöld, som kom från
1949-01-05, sida 3
bättre förutsättningar för en produktivitetsförbättring, men man får inte göra sig alltför stora illusioner, förklarade envoyen Dag
1949-03-06, sida 12
k Envoyen Dag Hammarskjöld talar vid Nationalekonomiska föreningens sammanträde onsdagen den 16 mars kl. 20 örn ”Mål och medel för
1949-03-17, sida 17
ekonomiskt samarbete inom Västeuropa, för en så småningom alltmera utvecklad ekonomisk federalism, skisserades på onsdagen av envoyen Dag
1949-04-23, sida 1
Envoyen Dag Hammarskjöld utnämndes pä fredagen till kabinettssekreterare i UD efter friherre Beck-Frds som förordnats till ambassadör
1949-04-23, sida 4
Dag Hammarskjöld kabinettssekreterare — det var ett originellt grepp.
1949-04-23, sida 8
Den nye kabinettssekreteraren Dag Hammarskjöld är 44 år gammal. I UD:s tjänst är han emellertid ännu yngre.
1949-05-07, sida 13
Kabinettssekreterare Dag Hammarskjöld har förordnats till styrelsesuppleant i Trafik AB Grängesberg—Oxelösund.
1949-06-05, sida 14
bildligt Katrineholms borgmästare Hilding Hjelmberg när han hälsade stadens gäster med prins Wilhelm, biskop Aulen och landshövding Dag
1949-06-13, sida 4
opolitisk kapacitet och därvid har i främsta rummet nämnts chefen för konjunkturinstitutet, professor Erik Lundberg, och därtill Dag
1949-07-14, sida 9
Ericsson och kabinettssekreterare Dag Hammarskjöld. Han kom även i kontakt med statsrådet Danielson.