Tillbaka till startsidan
Listar 3 798 tidningssidor som innehåller "förenta nationerna"
Tidsperiod: 1864-12-23 – 1992-12-31
Sortera på: Äldst Nyast
1992-03-14, sida 11
Det nya Förenta nationerna är ambitiöst. Det är så ambitiöst att en del undrar örn det inte förtar sig.
1992-03-16, sida 2
Somalia är ett fall för FN Jf T ^L> i Världen kan inte låta landet förblöda även om FN redan är hårt ansträngt FÖRENTA NATIONERNA
1992-03-22, sida 47
Men vi hoppas och IDet kalla kriget är över och Förenta nationerna har fått en ny roll i världssamfundet.
1992-04-10, sida 6
Det är en av de tankegångar oppositionsledaren Ingvar Carlsson har när han nu börjar ett kommissionsarbete som siktar till att ge Förenta
1992-04-11, sida 12
Den nya lagen ger regeringen rätt att skicka militära förband utomlands efter begäran från andra organisationer än Förenta nationerna
1992-04-24, sida 9
: 11 — 19 Alphyddev. 1, Gamla Värmdövägen ”Dödsstraff i USA fråga för FN” Av KAA ENEBERG ■ Sverige avser att ta initiativ i Förenta
1992-05-16, sida 31
I det första programmet uppehåller man sig huvudsakligen i New York och främst på Förenta nationerna, som i många år var Arne Thorens
1992-05-21, sida 35
Förenta nationerna (FN) har uppmärksammat detta och tagit fram ett förslag till kompletterande miljöräkenskaper.
1992-05-23, sida 8
Kroatien, Slovenien och Bosnien-Hercegovina invaldes på fredagen i Förenta nationerna som därmed har 178 medlemsländer.
1992-05-25, sida 12
Washington siktar på att söka få till stånd bindande sanktioner mot Serbien i Förenta Nationerna, sade Baker.
1992-05-30, sida 2
I övrigt präglas tänkandet av många i för sig förträffliga, men tidigare framförda förslag: överlämna kärnvapnen till Förenta nationerna
1992-06-18, sida 2
I Förenta nationerna har behovet av humanitär hjälp via en korridor till den avskurna enklaven understrukits.
1992-07-04, sida 2
Det var viktigt att Mandela, som var observatör, fick stöd för sitt förslag örn en fredsbevarande styrka från Förenta Nationerna
1992-07-07, sida 2
Jemens inställning ändrades när Förenta nationerna vädjade till landet och FN:s flyktingkommission åtog sig att stå för försörjningen
1992-07-11, sida 2
Iraks vägran att släppa in inspektörerna från Förenta nationerna på det irakiska jordbruksdepartementet är mest fantasilös.
1992-07-12, sida 20
Dokumentär örn Förenta nationerna. 18.30 Journal TV 5 et meteo. 18.50 Affiches. 18.55 elin d'oeil. 19.00 Sports loisirs. 19.30 Journal
1992-07-20, sida 2
Till att börja med borde en avdelning inom Förenta nationerna fungera som varningsklocka för generalsekreteraren och säkerhetsrådet
1992-07-22, sida 2
Inför Sveriges medlemskap i Förenta nationerna 1946 förespråkade dock ett antal riksdagsmän att en folkomröstning borde hållas.
1992-07-22, sida 11
huvudet, dra lakanet över liket och tyst på tå smyga ut i friska luften, när de står inför deri byggnad som rests i New York åt Förenta
1992-08-01, sida 8
Förenta nationerna gick på torsdagskvällen med på ANC:s begäran att få observatörer till Sydafrika för att följa strejkerna och massdemonstrationerna
1992-08-08, sida 9
Ytterligare en grupp inspektörer från Förenta Nationerna anlände på fredagen till Irak för att fortsätta kontrollen av landets vapeninnehav
1992-08-10, sida 2
. □ Balkansk utmaning Siiddeutsche Zeitung (Munchen) anser att FN står handfallet inför kriget på Balkan: Till dags dato har Förenta
1992-08-28, sida 11
Tidigare på dagen offentliggjorde Förenta Nationerna att man har planer på att sända fler fredsbevarande soldater till Bosnien-Hercegovina
1992-09-03, sida 10
Västmakterna i försvarsalliansen Nato enades på onsdagen örn att erbjuda Förenta nationerna trupper och annan hjälp för att skydda
1992-09-08, sida 2
världen FÖR VAR OCH en som kastar en blick på TV:s nyhetsutsändingar eller tidningarnas första sidor är det ganska uppenbart att Förenta
1992-09-19, sida 20
Ibland låter det faktiskt som örn Sveriges kanske nästa utrikesminister vill säkra någon liten reträttväg från Bryssel: ”Liksom Förenta
1992-09-20, sida 2
fredsbeva¬ rande operationer har blivit ett viktigt inslag i den svenska säkerhets- och solidaritetspolitik som förankras just i Förenta
1992-10-03, sida 10
. □ UTRIKES NOTISER USA vill sloppa flyg över Bosnien ■ President Bush uppmanade på fredagen Förenta nationerna att anta en
1992-10-04, sida 8
Vid en gemensam presskonferens i Geneve uppmanade ICRC och UNHCR Förenta nationerna att skicka fler fredsbevarande styrkor till Bosnien
1992-10-11, sida 12
. ■ Förenta nationerna kan komma att lätta på sanktionerna mot Serbien och Montenegro för att hjälpa återstoden av det före detta
1992-10-23, sida 12
Irak-pengar till FN ■ USA:s president George Bush gav på onsdagen order örn att irakiska tillgångar i USA skall överlämnas till Förenta
1992-10-30, sida 4
Förenta nationerna har sedan grundandet varit en hörnsten i svensk utrikespolitik.
1992-11-02, sida 2
Förenta nationerna kan hjälpa till genom att skicka medlemmar ur sin observationsstyrka tillsammans med de två ledarna.
1992-11-12, sida 2
Är det majoriteten av kommunen, av regionen, av nationalstaten, av EG-länderna eller av Förenta nationerna?
1992-12-07, sida 7
Begreppet ”Förenta nationerna” syftade på de nationer som förenats i krig mot Nazi-Tyskland och Japan medan neutrala stater som Sverige
1992-12-14, sida 2
Naturligtvis hade vi föredragit att det hade varit Förenta nationerna som tagit upp försvaret av en plundrad och hungrande nation
1992-12-21, sida 2
Det är nödvändigt att Förenta nationerna verkligen definierar vilken funktion en militär styrka ska fylla och gör klart att den inte
1992-12-22, sida 4
Förenta nationerna har en unik ställning för att möta de mänskliga kriser som världen möter nu, och som med all sannolikhet kommer