Tillbaka till startsidan
Listar 11 013 tidningssidor som innehåller "olympiska spelen"
Tidsperiod: 1864-12-23 – 1992-12-31
Sortera på: Äldst Nyast
1897-02-10, sida 1
De olympiska spelen i Athen 1896 jemte några reseskisser.
1897-02-10, sida 2
atan till 8,000 kr. pr år, påstår Norrt T. lSufömsmhitstvvg1dEHkpusJhtsAiåarDdsFonosNPvaoVtauLffrereDtidi teolhsiabWstst Om de olympiska
1897-02-11, sida 1
Föreläsaren slutade med en kort skildring af de gamla olympiska spelen, med den entusiasm de väckte, den eggelse till fosterlandskärlek
1897-02-22, sida 2
löneförslag intagas fordran på en höjning af månadslönen med 6 kr. och 20 öre g, extra betalning i timmen för s. k. kärrdrag- olympiska
1897-02-27, sida 2
Föredragen, som på sätt och vis utgöra ett motstycke till dem, som af ma^jor Balck höllos öfver de i det nya Hellas återupplifvade olympiska
1897-03-03, sida 2
De olympiska spelen voro nog till mycken skada, de utgjorde ofta frön till blodiga fejder mellan de grekiska staterna, men deras
1897-03-12, sida 2
, em barkera & korvetten Freja i Karlskrona den 26 m^j Samfundet tteneum bar anmodat Major Balck att förnya sitt föredrag om de olympiska
1897-03-12, sida 3
Balk håller Lördagen den 18 Mars foredrag med skioptikonbilder i Sveateatern om De olympiska spelen 1896 jemte reseminnen från Grekland
1897-03-13, sida 3
Balk h&ller Lördagen den 18 Mars föredrag med skioptikonbilder i Sveateatern om De olympiska spelen 1896 jemte reseminnen från Grekland
1897-08-25, sida 2
Sjöberg, bekant från de Olympiska spelen i Athen, att försvara sin förenings färger em den e. k. lagerkransen.
1897-09-13, sida 3
Både han och Ahlberg skulle ha rest till de olympiska spelen, men guld fattades. Vi öfvergå emellertid till gårdagsspektaklet.
1897-10-27, sida 2
Den första föreläsningen, som eger rum i afton kl. 8.15—9, kommer att egnas åt de olympiska spelen i forntiden.
1897-10-28, sida 3
De olympiska spelen. Major V. G.
1899-08-11, sida 3
Så lät han bygga det nya stadium i Athen, afsedt för de olympiska spelen.
1900-01-08, sida 1
De olympiska spelen i Paris. Srenskarnes deltagande.
1900-02-16, sida 1
En framställning från organisationskowmitteen för Sverges representerande vid de olympiska spelen under Parisutställningen, huruvida
1900-07-05, sida 3
tänker därvidlag icke blott på den fysiska utvecklingen, den plastiska skönhet, som grekerna åsyftade, i det de uppmuntrade de olympiska
1900-07-16, sida 3
Och det oaktadt deras allra bästa krafter saknades, enär dessa äro sända till Paris att vid ue därstädes hållna olympiska spelen
1901-02-09, sida 2
mer än en veckas tid, och man må hoppas att den start som härmed gjorts att bilda en nordisk motsvarighet till de återupplifvade olympiska
1901-02-15, sida 2
lyckönskningstelegra-m från det tscheckiska idrottsförbundet, dels en lyck önsknings skrifvelse från den internationella kommiteen för de Olympiska
1901-05-28, sida 2
Förevisaren var baron Pierre de Coubertin, den kände idrottsimanmien, som är ordförande i den internationella kommitteen för de Olympiska
1903-08-01, sida 2
Det var till stor del genom felans energi och offervillighet die olympiska spelen komtmo till stånd i Atihen 1896.
1903-09-13, sida 2
Centerwall utger Olympia och de olympiska spelen.
1903-10-28, sida 1
En dag i Athen; Onsdagen den 4 Nov. » > » De olympiska spelen; Onsdagen den 11 Nov. » » »I Mades.
1903-10-29, sida 2
Under ett par följande föreläsningar komma "de olympiska spelen" och "lifvet efter döden i Hades" att behandlas.
1903-11-07, sida 2
nästa vecka Sagor af August Strindberg — ett fullständigt nytt arbete, hvilket samtidigt utkommer i tysk upplags — Olympia och de olympiska
1903-11-14, sida 2
Med afseende å Sverges deltagande i de olympiska spelen under St.
1903-11-15, sida 3
Julius Centerwall Olympia och de Olympiska spelen. 3 kr. OyppeleUlla Linder Sesia.
1903-11-20, sida 3
Berättelser och skisser. 3: i Julius Centerwall Olympia Ulla Linder och de Olympiska spelen. 3 kr. Sesia.
1903-12-13, sida 4
Till Julen utkommit: ll Till Julen utkommit: Olympia och de olympiska spelen af Julius Centerwall.
1904-01-19, sida 1
Till de stora olympiska spelen, som skoia hållas samtidigt med världsutställningen i St.
1904-04-27, sida 1
betydelsefullare idrottsliga företeelser hvilka ägt rum under 1903 samt har vidare öppnat underhandlingar för Sverges värdiga deltagande i de "Olympiska
1904-08-16, sida 1
Olympia ■ ■ och de olympiska spelen f af Julitia Centerwall. Pris 3 kr.
1905-02-04, sida 2
Zeitung, Börsenoourir och några af de större damtidningarna i Tyskland, samt d : r Gebhard, ne kret erare i Tysklands riksutskott för Olympiska
1905-07-25, sida 1
Sverge inbjudet till olympiska spelen.
1905-09-07, sida 3
Hr Weinstein representerade sitt fosterland vid de olympiska spelen i St.
1905-09-09, sida 2
Weinstein, studerande vid universitetet HalLe, var en af Tysklands två representanter vid de stora olympiska spelen i St.
1905-09-23, sida 3
Jordmånen har också varit god, ty man intresserar sig myoket för att i det nya Grekland återupptaga do olympiska spelen, hvarmed
1905-09-27, sida 2
Liksom grekiska regeringen utgaf särskilda frimärken vid de olympiska spelen 1896, så kommer den också att göra vid nästa åie spel
1905-10-06, sida 3
De olympiska spelen.