Tillbaka till startsidan
Listar 3 355 tidningssidor som innehåller "pippi långstrump"
Tidsperiod: 1864-12-23 – 1992-12-31
Sortera på: Äldst Nyast
1945-09-14, sida 12
Det nu prisbelönta manuskriptet, ”Pippi Långstrump”, anser • juryn vara i särklass.
1945-10-07, sida 9
Bland barnböcker märks de tre pristagarna i förlagets toamboikspristävlan, nämligen Astrid Lindgren, ”Pippi Långstrump”, Hans Peterson
1945-11-24, sida 13
Pippi Långstrump är snäll och godmodig i all sin övermänskliga styrka och fantastisk och förbryllande i allt vad hon företager sig
1945-11-28, sida 6
Den första, och den kanske förnämsta, är Pippi Långstrump av Astrid Lindgren (Raben och Sjögren, 2: 75).
1946-02-16, sida 28
Modern dansmusik på grammofon. 15.35 Pippi Långstrump.
1946-02-25, sida 14
Och så växte hon upp och skrev en sagobok ”Pippi Långstrump” och i går läste man ett kapitel ur den i radio.
1946-02-25, sida 34
Karl-Birger Blomdahl: Liten svit för fagott och piano. 13.50 Mer örn Pippi Långstrump.
1946-03-07, sida 15
Er handlande har SPAGHETTI god mat med fin smak IS Pippi Långstrump på Barnens egen iealer Vilket var roligast — niär Pippi
1946-10-11, sida 15
Spanska Citroner Cap Grapelrnkt Apelsinerna kommer nästa vecka GRAPPQ — den goda grapefruktdrycken pr Haska 0.33 ICA Ceylonthe Pippi
1946-10-12, sida 11
Berselius, Enebyberg, för ett i Ringens villastad, Danderyd, Per Källner, Enskede, för ett i Stortorp, Pippi Långstrump går
1946-10-22, sida 6
Dagens Nyheter: "Pippi Långstrump har en stor uppgift att fylla som säkerhetsventil åt van. liga barn i en vanlig värld, där friheten
1946-10-26, sida 6
Långstrump än en gäng I ippi Långstrump och Pelle Svanslös heter de två ”krumelurer” som för svenska barn blivit lika kända och
1946-11-03, sida 19
planschett och snör- ning 15:50 Beha 3:90, 4:90 Plppi Långstrump går ombord av ASTRID LINDGREN Pris 2:75 De båda böckerna om Pippi
1946-11-04, sida 36
. — Menuet I och li. 14.45—15.00 Pippi Långstrump går ombord.
1946-11-11, sida 36
Jean Sibelius: Svarta rosor (Ernst Josephson). 14.45—15.00 Mer örn Pippi Långstrump.
1946-11-15, sida 10
Astrid Lindgrens "Pippi Långstrump går ombord".
1946-11-20, sida 13
Johns flygarböcker, ”Pippi Långstrump” och ”Pelle Svanslös'’ var tydligen de bäst gillade alstren av de diskuterande, men avvikande
1946-11-20, sida 20
I dag: kl. 14 Astrid Lindgren presenterar sin Pippi Långstrump. kl. 20 Humorn i bokfloden. Inledn. av chefredaktör P. G.
1946-11-30, sida 19
Det var tant Grön, tant Brun och tant Gredelin samt Pippi Långstrump livs levade, som skänkte mycken fröjd både åt skådespelare och
1946-12-04, sida 7
En av de två första pristagarna är Astrid hindgren, mest känd som författarinna till barnboken Pippi Långstrump.
1946-12-15, sida 12
Det är en mångfald populära böcker, som gått ut från detta förlag, och bland de mest omtyckta är böckerna om Pippi Långstrump.
1946-12-16, sida 16
Inga små krav sorn XI säkert förstår men utställningen ger Er många goda råd oell vinkar. ”Pippi Långstrump” — alla barns förtjusning
1946-12-16, sida 21
.: Pippi Långstrump går ombord. Ill Kart. 2:75 Linklater, E.: Det blåser på månen.
1946-12-20, sida 11
I Pippi Långstrump har mer än de flesta barnböcker lyckats fånga barnets fantasi genom sitt äventyrliga men trovärdiga innehåll.
1946-12-20, sida 20
Pippi Långstrump går ombord. Orlövskaja, Z. Barnens sagobok. Oterdahl, J. Joakim, den lille urmakaren. Ott, E.
1946-12-21, sida 6
När man i sin hand får NUBBAN av Christina Alin (Gebers, kart. 2: 50) och ser omslaget undrar man förvirrad örn ”Pippi Långstrump
1946-12-21, sida 11
barnboksförfattarinnan Estrid Ott som gör manus till ”De pokkers Unger”, där bara barn skall spela — det ser ut att vara en rolig ofogsfilm ä Ia Pippi
1946-12-22, sida 5
Långstrump „ 1:75 Orlowskaja: Barnens sagobok „ 4:50 6—10 år pojkar Gösta Attorps: Domino- kungen „ 3:75 Holmberg: Ett äventyr 1
1947-03-11, sida 10
Tidigare på dagen läste Britta Brunius trevligt och naturligt ur Astrid Lindgrens strålande roliga bok "Pippi Långstrump”, som blivit
1947-04-26, sida 9
om god detektivläsning för barn, håller nu på att bli film i Sandrewateljeema. tillsammans nied Ivar Johanssons ”Ådalens poesi’ ”Pippi
1947-07-13, sida 9
raden av ungar går ut i trädgården och dricker saft, och seri leker vi, ute örn det är vackert, men regnar det så får vi ta till Pippi
1947-09-29, sida 8
Slutligen utges ett pär bilderböcker. 1 "Kanner Du Pippi Långstrump?”
1947-10-31, sida 12
Astrid Lindgrens båda böcker om Pippi Långstrump hittills tryckta i rekordupplagan RABEN & SJOGREN 12.
1947-11-23, sida 17
På söndagen klockan 14 läser Ethel Sjögren —trettonåringen som spelat Pippi Långstrump på barnteatern i Medborgarhuset — ett pär
1947-11-29, sida 9
”landsp’ Astrid Lindgren Alla vi barn i Bullerbyn ”... så populär att den börjar övergå till en plåga.” ”, . . bättre än Pippi
1947-11-29, sida 9
” —5 i Morgon-Tidningen. ”, • . hallre än Pippi Långstrump . • Skånska Dagbladet. Isa uppl. 10.000 ex.
1947-11-29, sida 10
Vt* Pelle Svonslös oen Pippi Långstrump mäste alla barn se i vålt entrefönster, där de presenterar årets barnböcker och visar
1947-11-29, sida 10
rwmm ^ Pelle Svanslös oen Pippi Långstrump ia g mäste alla barn se i vårt g entrefönster, där de presen- §} terar årets barnböcker
1947-12-06, sida 6
Pippi Långstrump såsom docka 1 naturlig storlek måste alla barn se i Kungsbokhandelns entrefönster.
1947-12-07, sida 6
-T. om Pippi långstrump såsom docka i naturlig storlek måste alla barn se i Kungsbnkhandeins entrefiinster. lion prosen' terar