Tillbaka till startsidan
Listar 3 355 tidningssidor som innehåller "pippi långstrump"
Tidsperiod: 1864-12-23 – 1992-12-31
Sortera på: Äldst Nyast
1949-01-29, sida 20
I MimsrmlM r I AFTON UTSÅLT “ Biljetter t. o. m. 4 febr. fr. 10 — PIPPI LÅNGSTRUMP — Lördag och Söndag utsålt wz&rpm kl. 8 I
1949-01-29, sida 20
l NVÅmEVYNM MAX'HAN$ER I KARDEMUMMAS" - beorbetning ' E I ATTON UTSÅLT ” Biljetter t.o.m. 4 febr. fr, 10 - PIPPI LÅNGSTRUMP ~
1949-01-31, sida 25
Konserthuset Storas, kl. 20 ifneWi med MAX HANSEN i KAR DE MUMMAS bearbe+nlno LÖRDAG UTSÅLT Biljetter t. o. m. 6 febr. fr. 10 PIPPI
1949-02-01, sida 28
nyåbsmvynW | wm STÄLLER ur med MAX HANSEN ^ i KAR DE MUMMAS ' ■" bearbetning LÖRDAG UTSÅLT = Biljetter t. o. m. 7 febr. fr. 10 PIPPI
1949-02-03, sida 22
Kyrkoherde Åke Zetterberg. 8.15—8.45 Skolradions korrespondenskurs i engelska. 13.00 Skolradions sångstund. 13.30 Sagohömet: Pippi
1949-02-03, sida 24
omkr. 10.00 '205000-205044 med MAX HANSEN i KAR 0E MUMMAS = ' bearbetning LÖRDAG UTSÅLT = Biljetter t. o. m. i) febr. fr. 10 PIPPI
1949-02-04, sida 22
(Se skolradions programhäfte nr 88 b.). 13.30 Sagohörnet: Pippi Långstrump i Söderhavet.
1949-02-04, sida 24
HANSEN i KARDEMUMMAS ' bearbetning LÖRDAG UTSÅLT Bilj. t. o. m. 10 febr. fr.. 10 P1PPI LÅNGSTRUMP med Viveca Serlachlus I dag kl. 4 Pippi
1949-02-05, sida 20
KEDJAN SVENSKA UNGDOMSRINGEN ^fäeteii med MAX HANSEN i KAR 0E MUMMAS bearbetning I AFTON UTSÅLT Bilj. f. o. m. li febr. fr. 10 PIPPI
1949-02-07, sida 21
KL.73o-10.3o 205000-205044 J/äåitSfi _ LÖRDAG UTSÅLT = Biljetter t. o. m. 13 febr. fr. lo PIPPI LÅNGSTRUMP = Lördag kl. 3.30
1949-02-08, sida 26
omkr. 22.45 IKL.73o-10.3o 205005 med MAX HANSEN i KAR DE MUMMAS " bearbetning LÖRDAG UTSÅLT Biljetter t. o. m. lif fehr. fr. 10 PIPPI
1949-02-09, sida 26
Li febr. fr. 10 = PIPPI LÅNGSTRUMP med Viveca Serlachius = Lördag kl. 3.30 samt söndag kl. 2.
1949-02-10, sida 22
Dahlsten. 8.15—8.45 Skolradions korrespondenskurs i engelska. 12.00 Madame Yvettes trio. 13.00 Sparprogram av Eric Bojs. 13.30 Pippi
1949-02-11, sida 24
med MAX HANSEN i KAR DE MUMMAS = bearbetning LÖRDAG UTSÅLT = Biljetter t. o. m, 17 febr. fr. 10 PIPPI LÅNGSTRUMP r= Lördag kl. 3.30
1949-02-12, sida 20
KL.73o-10.3o 205000-205044 med MAX HANSEN IKAR DEMUMMAS ■»' bearbetning I AFTON UTSÅLT Bilj etter t. o. m. 18 febr. fr. 10 PIPPI
1949-02-13, sida 22
52 55 lKL.73o-10.3o '20 50 00-2050 44 med MAX HANSEN i KAR DE MUMMAS " bearbetning i| Biljetter t. o, m. 20 febr. fr. 12 PIPPI
1949-02-14, sida 21
IKL.730—10.30 S Biljetter t. o. m. 20 febr. fr. 10 PIPPI LÅNGSTRUMP §} Lördag kl. 3.30 samt söndag kl. 2. p Bilj. i Oscarsteatern
1949-02-15, sida 28
, welcome to join. 4E22223 med MAX HANSEN i KAR DE MUMMAS ’r" bearbetning LÖRDAG UTSÅLT Biljetter t. o. m. 21 febr. fr. 10 PIPPI
1949-02-19, sida 20
IKL.73O-10.3O l Biljetter t. o. m. 2.1 fehr fr. 10 PIPPI LÅNGSTRUMP I DAG 3.30, Söndag kl. 2.
1949-02-20, sida 20
35 35 IKE 730-10 30 205000-205044 med MAX HANSEN i KAR DE MUMMAS H " ’ bearbetning H Bilj etter t. o. m. 27 febr. fr. 12 PIPPI
1949-02-21, sida 8
. • På tisdag eftermiddag ger Oscarsteatern en extraföreställning på ”Pippi Långstrump” i samband med skolornas idrottslov. • Vid
1949-02-23, sida 26
PIPPI LÅNGSTRUMP I morgon kl. 3.30 = ges i anledning av vinterlovet en == extra föreställn till populärpriser. = Ord förest, lord
1949-02-24, sida 24
liäbWi ined MAX HANSEN I KAR DEMUMMAS bearbetnino LÖRDAG UTSÅLT Biljetter t. o. m. 2 mars fr. 10 PIPPI LÅNGSTRUMP 5 i dag kl.
1949-02-25, sida 28
med MAX HANSEN KAR DE MUMMAS = ’ bearbetning LÖRDAG UTSÅLT S Biljetter t. o. m. 8 mars fr. 10 PIPPI LÅNGSTRUMP = Ord förest, lord
1949-02-26, sida 11
Barnteatern ger ”Pippi Långstrump”, på Oscarsteatern kl. 15.30. Biljetter från kl. 10 i teaterns biljettkontor. Söndag.
1949-02-26, sida 22
PIPPI LÅNGSTRUMP m. Viveca Serlachius.
1949-02-27, sida 26
G mars fr. 12 PIPPI LÅNGSTRUMP m. Viveca Serlachius.
1949-02-28, sida 25
KAR OE MUMMAS bearbetning = Biljetter t. o. m. 6 mars fr. 10 PIPPI LÅNGSTRUMP M med Viveca Serlachius.
1949-03-02, sida 7
En i Ränder, böckerna räcker åt allihop, försäkrar magistern utan att lägga sordin på stämningen, och ”Pippi Långstrump” får ingen
1949-03-03, sida 26
PIPPI LÅNGSTRUMP med Viveca Serlachius §E Lördag 3.3« — Söndag kl. 2 r r r ^ KL 8 ^■<4^400700-400701 Dl AMPI4P Tel- 105620, 205618
1949-03-05, sida 20
= Biljetter t. o. m. li mars fr. 10 PIPPI LÅNGSTRUMP med Viveca Serlachius DAG kl. 3.30 — Söndag kl. 2 Gunnar Olsson KL.730-10.30
1949-03-06, sida 18
Här ses problembarnet Pippi Långstrump och hennes lärarinna. Pippi heter i vardagslag Elisabeth Gullander och lärarinnan.
1949-03-07, sida 23
Sture Lagenvall. 3 sisla veckorna Biljetter t. o. m. 13 mars fr. 10 PIPPI LÅNGSTRUMP med Viveca Serlachius Lördag 3.30.
1949-03-11, sida 28
16 öppnas UTSTÄLLNINGEN KL 8 med MAX HANSEN i KAR DE MUMMAS bearbetning LÖRDAG UTSÅLT Biljetter t. o. m. 17 mars fr. 10 PIPPI
1949-03-12, sida 22
IS mars fr. 10 PIPPI LÅNGSTRUMP m. Viveca Serlachius P I dag S.3w. Söndag kl. 2. S Endast ett fåtal ■ förest, återstå.
1949-03-14, sida 9
Pippi Långstrump — Viveca Serlachius tog själv emot i vestibulen och överlämnade små blomsterbuketter till sessoma.
1949-03-18, sida 26
PIPPI LÅNGSTRUMP med Viveca Serlachius.
1949-03-19, sida 22
PIPPI LÅNGSTRUMP med Viveca Serlachius.
1949-03-22, sida 30
PIPPI LÅNGSTRUMP Marie Beb.-dag extra förest, kl. 2. Söndag kl. 2 sista förest.
1949-03-24, sida 28
SONDAG UTSÅLT PIPPI LÅNGSTRUMP = Marie Beb.-dag extra förest. = kl. 2. Söndag kl. 2 sista förest.