Tillbaka till startsidan
Listar 18 tidningssidor som innehåller pandemi
Tidsperiod: 1864-12-23 – 1992-12-31
Sortera på: Äldst Nyast
1913-07-29, sida 1
Mycket talar för, fortfor d :r Hultqvist, att akut barnförlamning är en pandemi, d. v. s. den angriper alla människor, men endast
1918-10-17, sida 4
mfluensasmittade med andra sjuka förklaras i någon mån av den ooretiska uppfattning rann vid sjukdomeiiE början hade av karaktären ho» en pandemi
1918-10-29, sida 5
blivit, hur den under do tre månadorna sedan dess första utbredning fullständigt ändrat karaktär från en jämförelsevis lindrig pandemi
1919-11-29, sida 1
A Stockholmsupplagan nr 17755) Lördagen den 29 November 1919 Fläcktyfus går som pandemi i Storpolen.
1922-05-22, sida 7
Vid någon eventuellt ny pandemi av malaria, som då och då från härdarna i tropikerna går ut över så gott som hela världen, kunna
1925-08-30, sida 10
.”- j ningom betingelserna för en ny stor pandemi. D:r F.
1962-12-21, sida 8
. — Vid en ny och allvarlig epide- [ mi. en pandemi, är det däremot of-1 a virustyper !
1965-02-11, sida 15
Inget lag visste att en smittsam sjukdom som drabbar hela världsdelar kallas pandemi och att formalin tillsätts influensavirus vid
1965-11-07, sida 6
senvintern och våren. 1957, för att hålla oss till de senaste tio åren, var en topp med 276 000 influensafall i landet (då härjade en pandemi
1966-03-10, sida 12
benämningar när det gäller smittsamma sjukdomar kiskans epidemios, utbredd bland kiskans epide’mios, utbredd bland folket) och pandemi
1968-03-24, sida 46
Det finns fortfarande ingen absolut säkerhet mot en liknande pandemi. epidemi med allmän utbredning — låt vara att man blivit något
1976-04-11, sida 15
Mer än 20 miljoner människor dog i denna pandemi mellan oktober 1918 och januari 1919.
1978-08-08, sida 21
är angelägen eftersom sjukdomen under 1960- och 1970-talen blivit epidemiskt spridd till mänga länder i flera världsdelar,en sk pandemi
1985-01-14, sida 4
undan den till Europa, DAGEKS NYHETER Måndagen den 14 januari 1985 bara för att finna att den hotar dem också här, örn inte som pandemi
1985-12-07, sida 7
Michael Koch menar att en pandemi — en allmän världsomfattande epidemi — är på väg och att detta på många håll i världen förnekas
1985-12-14, sida 2
I dag är aids en världsepidemi, en pandemi.
1987-05-15, sida 4
Jag har dock svårt att finna någon lämpligare beteckning på en pandemi av en obotlig infektionssjukdom med extremt hög dödlighet,
1991-05-07, sida 14
Redan nu har 1991 års pandemi drabbat fler personer och risken är alltså stor att spridningen kan bli än mer omfattande.