Listar 1 tidningssida som innehåller pandemi
Tidsperiod: 1918-10-17 – 1918-10-17
1918-10-17, sida 4