Listar 1 tidningssida som innehåller "dag hammarskjöld"
Tidsperiod: 1939-09-27 – 1939-09-27
1939-09-27, sida 3