Listar 1 tidningssida som innehåller "dag hammarskjöld"
Tidsperiod: 1945-05-27 – 1945-05-27
1945-05-27, sida 4