Listar 1 tidningssida som innehåller "förenta nationerna"
Tidsperiod: 1945-12-27 – 1945-12-27
1945-12-27, sida 5