Listar 1 tidningssida som innehåller "förenta nationerna"
Tidsperiod: 1945-12-30 – 1945-12-30
1945-12-30, sida 14