Listar 1 tidningssida som innehåller "förenta nationerna"
Tidsperiod: 1946-01-27 – 1946-01-27
1946-01-27, sida 4