Listar 1 tidningssida som innehåller korvstånd ketchup
Tidsperiod: 1962-03-07 – 1962-03-07
1962-03-07, sida 19