Listar 1 tidningssida som innehåller korv ketchup riksdagen
Tidsperiod: 1962-03-22 – 1962-03-22
1962-03-22, sida 6