Listar 1 tidningssida som innehåller pandemi
Tidsperiod: 1966-03-10 – 1966-03-10
1966-03-10, sida 12