Listar 1 tidningssida som innehåller "apollo 11"
Tidsperiod: 1969-07-15 – 1969-07-15
1969-07-15, sida 2