Listar 1 tidningssida som innehåller "apollo 11"
Tidsperiod: 1969-07-17 – 1969-07-17
1969-07-17, sida 6