Listar 1 tidningssida som innehåller "apollo 11"
Tidsperiod: 1969-08-18 – 1969-08-18
1969-08-18, sida 9