Listar 1 tidningssida som innehåller "after work"
Tidsperiod: 1987-02-11 – 1987-02-11
1987-02-11, sida 58