Listar 1 tidningssida som innehåller "after work"
Tidsperiod: 1988-03-30 – 1988-03-30
1988-03-30, sida 68