Listar 1 tidningssida som innehåller "after work"
Tidsperiod: 1988-06-20 – 1988-06-20
1988-06-20, sida 69