Listar 1 tidningssida som innehåller "after work"
Tidsperiod: 1988-07-01 – 1988-07-01
1988-07-01, sida 44