Listar 1 tidningssida som innehåller "after work"
Tidsperiod: 1988-07-18 – 1988-07-18
1988-07-18, sida 35