Listar 1 tidningssida som innehåller "after work"
Tidsperiod: 1989-11-18 – 1989-11-18
1989-11-18, sida 101