Listar 1 tidningssida som innehåller lax julmat
Tidsperiod: 1992-12-10 – 1992-12-10
1992-12-10, sida 88